Foredrag om Kamerakuren og Kontemplativ fotografi

TIRSDAG 29. NOVEMBER 2022 KLOKKEN 19:00
Vestby Ungdomsskole

Fotografering-en naturlig medisin?
Kan vi fotografere oss til bedre livsmestring? Ja, sier fotograf, lege og forfatter Torkil Færø. I foredraget forteller han om hvordan du kan fotografere deg til bedring. Han har sett at de samme mestringsteknikkene som er nødvendig for å ta bedre bilder også kan brukes til å oppnå bedre helse. Det å fotografere kan derfor brukes til noe viktigere enn å ta gode bilder. I foredraget beskriver Torkil hvorfor vår jeger/samlerhjerne mistrives i vårt moderne hverdagsliv og at skapende aktivitet kan være mere helsebringende enn å prate om det som plager oss. Handling kan være mere effektivt enn ord. Og vi trenger heldigvis ikke være syke for å ha nytte av denne kuren. Vi kan alle forbedre oss. Og vi vet aldri når vi plutselig kan trenge litt ekstra krefter!
Tone Elin Solholms foredrag handler om kontemplativ fotografi, som handler om å gå ut i verden med et åpent sinn med undring, nysgjerrighet og takknemlighet over hva verden gir oss i dag. Det er en måte å fotografere på som er frigjort fra stramme regler og uskrevne regler for hva som er et godt bilde. Det er en måte å fotografere på som handler om å ta imot istedenfor å ta.

Pris:
Medlemmer kr 50,-
Ikke medlem kr 100,-
Betales via Vipps til 752954
Dørene åpnes kl 18.30

 

 

 

 

Foto: CF Wesenberg/@kolonihaven.no