Vestby og Våler fotoklubb har invitert Tom Schandy til Vestby Ungdomskole, Tirsdag 19.3.24, kl 19.00

Dørene åpnes kl 18.30

Pris medlem 100 kr, ikke medlem 150kr

Det er satt opp en utstilling der VVFK medlemmer viser frem bildene sine.

«PREDATOR er en bok om store rovdyr i en moderne verden. Her fortelles historien om hvordan de store rovdyrene behandles i det 21. århundre. Store predatorer har en symbolverdi for vår planet, for vår urørte natur,de er en prøve på vår vilje til å ta vare på artsmangfoldet. De fleste av de store predatorene er truet og innlemmet i de nasjonale og internasjonaleRødlistene over truede arter. Samtidig som at noen ønsker å redusere ellereliminere bestandene av store rovdyr, arbeider andre for å sikre dereseksistens. I sin nye bok «PREDATOR – Store rovdyr i en moderne verden» – ¨beskrives denne konflikten – for og mot store rovdyr, både i Norge og internasjonalt.» Tom Schandy

Tom Schandy (f.1962) er utdannet biolog ved Universitetet i Oslo. Han regnes som en av landets fremste naturfotografer og naturskildrere med merenn 40 bøker på samvittigheten. Med fotoekspedisjoner til alle jordas kontinenterer han også Norges mest bereiste naturfotograf, og bildene hans har vunnet i de største internasjonale naturfotokonkurransene. I over ti år har han vært en av to redaktører i Natur&foto. Han er også en engasjert naturverner med en spesiell forkjærlighet for store rovdyr. Han har vært med gjetere i Romania som har Europas tetteste rovdyrbestand, han har besøkt masaiene i Kenya som lever sammen med 500 løver ute på savannen, tigerparker i India og hvordan det er mulig å drive med bjørneturisme i Finland. Han tar også for seg rovviltsituasjonen i Norge hvor rovdyrene holdes nede på et absolutt minimumsnivå.