Da er årsmøtet gjennomført, og vi har fått et nytt styre som ble som følger:
Leder: Stig Hansson
Styremedlem: Wenche Grønås
Styremedlem: Jens Lysøe
Styremedlem: Trond Larsen

Vara er fortsatt: Andreas Kennland og Øivind Andreassen

I tillegg trer Øivind Breivik inn som revisor.

Mer detaljer fra årsmøte kommer straks referat er på plass.