Referat årsmøte 21.3.2023

Årsmøte 21.3.2023 Fotoklubben for alle Årsmøte Dato: 21.3.2023 Sted: Ås VGS , kl 17.30 Referent: Bettina Tilstede: Janne, Svein, Ketil, Wenche, Marianne T., Marianne K., Geir Otto, Lisbeth, Ruth, Kim Daniel, Stig 1. Konstituering av møte ●      Valg av møteleder  : Stig ●      Valg av referent: Bettina Godkjenning av dagsorden: godkjent av årsmøtet. 2. Årsberetning se mail fra Stig Hansson, sendt den 20.3.2023