Månedens bilde

Hver måned har vi et tema for klubbens medlemmer. De som ønsker laster så opp sine bilder til dette temaet. Bildene du ser her er gallerier fra disse temaene.

Vestby Sentrum

Sol

Streetphoto