DETTE MØTET BLE AVLYST PGA CORONA VIRUSET

Møtedato: 10. mars 2020

Oppmøte: Ingen

Gjester: Roger Brendhagen

Tema for møte: Foredrag av Roger Brendhagen

Månedens bilde vinnere: Tor Erik Sagvolden, Trond Larsen, Bettina Löwe

Forslag fra medlemmer: –

Neste møte tema og tid: 14. april 2020