Regler for månedens konkurranse

Hver måned vil klubben gjennomføre fotokonkurranse som tidligere har vært gjennomført her på klubbens sider VVFK.no, eller på Facebook siden.
Klubben bruker nå NSFF sitt konkurransesystem.
Tema og innleveringsfrist blir alltid kunngjort på klubbens Facebook gruppe. Tema er fastsatt for hele året, se Program 2023.
Opprettet bruker på «min side» på nsff.no.
Gå inn på www.nsff.no logg inn og trykk så på konkurranser.
Der kommer det opp en rekke med aktive konkurranser og skroll til dere kommer til Vestby og Våler fotokonkurranser.
Der finner dere ett felt som heter «Bli med», trykk på denne og dere er inne i område som dere kan legge inn bilder.
I konkurransereglene vil det står om hvor mange bilder man kan legge inn.Normalt er dette 3 stk bilder. Maks bildestørrelse er 3MB.
Du vil ikke kunne se de andre som legger inn bilder, kun dine egne.
De andre bildene vil du se når det åpnes for stemmegivning.
Når tidsrommet for innlevering er over, vil det ikke lenger være muligheter for å levere inn bilder.
I en periode er det da mulig å gå inn for å stemme.
Man må stemme på alle bilder!!
Man må stemme på sine egene med 1!!
Husk å lagre etter hvert bilde dere har stemt på!!!
Når alle har stemt, så vil automatisk systemet telle opp stemmene og resultatet foreligge.
Gjennomgang av konkurransen gjøres på første medlemsmøte.
Plass 1-5 legges ut her på nettsiden.( se månedenes konkurranse- vinnere 2023)
For å gjøre det enda spennenders registrer vi alle poengene til hver fotograf som har deltatt i  månedens konkurranser i en oversiktlig tabell. (se månedenes konkurranse – poengsanker 2023)
På slutten av året kan vi utnevne en fotograf som  «årets poeng-sanker » og en fotograf som «årets 1.plass- sanker»