2023

Mai: i farta

1 plass Lisbeth Simensen

2. plass Lisbeth Simensen

3. plass Kim Daniel Vedal

4.plass Svein Eriksson

5.plass Svein Eriksson

April: fritt motiv

1 plass Kim Daniel Vedal

2. plass Bettina Lewe

3. plass Lisbeth Simensen

4.plass Svein Eriksson

5.plass Lisbeth Simensen

Mars: Landskap

Denne månedens konkurranse er det Fotograf Morten Hvaal som har bedømt bildene, den 21.3.23.

Tema:  «landskap» .

1 plass Bettina Lewe

2. plass Janne A. Folkenborg

3. plass Geir Otto Myrann

alle bilder som var med i konkurransen: