Litt om vår klubb

Vi er en fotoklubb med entusiaster.

Vi har mange forskjellige typer fotografer, og det er vi glade for. Mangfoldet gjør at nesten alle har noe å lære bort til sine med-medlemmer. Alle fotointeresserte uansett fotoutstyr og ferdighetsnivå er velkomne i vår klubb. Vi ønsker å fremme fotointeresse ved å gjennomføre mange forskjellige fotoaktiviteter. Årets program består av månedlige fotokonkurranser med forskjellige temaer, utflukter og foto-turer, foredrag og regelmessige møter for å skape et sosialt fotomiljø.

Klubben ble stiftet sommeren 2017, og har vokst med nye medlemmer. Klubben teller i  året 2023 rundt 24 medlemmer.

Vestby og Våler fotoklubb ble tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) i 2022.

Har du lyst til å dele fotogleden med oss….. Meld deg på!

Møtested: Vestby Ungdomsskole

Møtetid: Hver 3. tirsdag i måneden, kl. 19:00

Medlemskontingent: 400,- pr år og inkluderer medlemskap i Norsk Selskap for Fotografi,

Medlemskontingent familie (nr 2 i familien): 200,- pr år inkluderer medlemskap i Norsk Selskap for Fotografi,

Kontaktinfo for klubben:

E-post: post@vestbyfotoklubb.no

Facebook: https://www.facebook.com/VestbyFotoklubb/

Instagram: #Vestbyfotoklubb

Kontonummer: 15067904483

Vipps: 752954