Medlemsmøte 14.11.22

Referent: Bettina

Tilstede: Lisbeth, Wenche G, Geir Otto, Wenche B., Ketil, Svein og Stig

Sak
1. Planlegging «Kamerakuren» arrangement 29.11.22

Styre holder møte kl 17.00 før arrangementet.

Dørene åpnes kl 18.30 for publikum og medlemmer kan komme fra kl 17 for å rigge til for Kaffe/Kake-salget og setter opp utstillingen.

Foredragsholdere kommer kl .?.. Wenche G. avtaler dette med dem.

Oppgavefordeling for 29.11.22:

Plakater lages Janne, Stig
Plakater henges opp alle
Lokalet på ungdomskolen er reservert for oss.

Denne gangen kan vi ikke bruke kjøkken!

Stig
Vannkoker, Termoskanner, og skjøteledning må tas med. Wenche G. og B. : termos

Lisbeth: vannkoker

Svein: termos

Bettina: vannkoker

skjøteledning

Inngang bak (nærmest parkeringsplassen) er stengt, vi henger opp en veiviser til hovedinngangen. Vi får se 
Kontakt til Vestby Avis? Svein
Innkjøp av pappkopper, servietter, saft, kaffe/te, sukker/suketter til te, små teskjeer, søppelposer Bettina
Skli duk til utstilling, utstillingsansvar Janne, Lisbeth
Blomst til foredragsholderne Wenche G
Ansvar for inngang Svein, Wenche B
Komme tidlig rigge opp kaffe/kakesalg… Alle
Kake, opp skjært Bettina, Ketil
Opprydding Alle
Loddtrekning Svein, Wenche B.
Salg av kake og drikke

Kake 20kr, drikke 10kr

Mona, Ellen
Inviterer andre klubber…. Stig