Styret 2023

  • Leder                  Stig Hansson
  • Nestleder           Geir Otto Myrann
  • Sekretær            Bettina Lewe
  • Kasserer             Svein Eriksson
  • Varamedlem     Steven Persinsky
  • Web ansvarlig   Janne Andersen Folkenborg