Styret 2023

  • Leder Stig Hansson
  • Nestleder Geir Otto Myrann
  • Sekretær Bettina Lewe
  • Kasserer Svein Eriksson
  • Varamedlem Steven Persensky
  • Web ansvarlig Janne Andersen Folkenborg