Engasjert rovdyrforsvarer i fotoklubben

– Jeg jobber med å få til en internasjonal konferanse i Norge om forvaltning av rovdyr og hvordan rovdyrene kan sameksistere med mennesker.

Det sa Tom Schandy i sitt foredrag om Rovdyr i et moderne samfunn som han holdt i regi av Vestby og Våler Fotoklubben torsdag 19. mars.

I foredraget snakket Schandy varmt for rovdyrenes sak og gikk hardt ut mot norske myndigheters forvaltning av rovdyrbestanden i Norge.

Han tok fram noen eksempler fra andre land som han mener har en forvaltning som bidrar til å sikre bærekraftige rovdyrstammer av bl.a. ulv, bjørn, løver, tigre.

Schandy har reist verden rundt i mange ulike sammenhenger. Det siste store prosjektet handler om rovdyr og forvaltning og har resultert i ei bok om temaet – samt 17 foredrag – det siste på i VVF. 

Schandy er biolog, men har gjort fotografering av natur som sitt levebrød og er bl.a. en av to redaktører av bladet Natur & Foto som også arrangerer fotoreiser verden rundt.

Fordraget i Vestby og Våler Fotoklubb ble holdt på Vestby Ungdomsskole. Schandy juryerte også klubbens månedskonkurranse for mars med tema ‘Dyreliv’ der Bettina Lewe gikk av med seieren med sitt bilde av Haukugla.

Tekst og bilder:  Ketil Haugland

siste bilde Janne A Folkenborg