Hvis du ikke har fått med deg melding som ble sendt ut på Facebook gruppa for medlemmer, er det gjort noen endringer i tidsskjemaet. Her er meldingen Stig sendte ut på Facebook:

Hei og god kveld! Årsmøte for klubben utsettes til 14. April grunnet sykdom.

Arangementet med RB førstkommende tirsdag går som planlagt med ordinært klubbmøte 1,5 time tidligere enn vanlig altså kl 18.00
(Roger kommer kl.17.00 for å rigge opp)
Forslaget begrunnes i tidspress i arrangementet hvor vi ønsker full fokus for vår høyt aktede foredragsholder, publikum og sist men ikke minst medlemmer som skal ha en formell innkalling til årsmøte
med mulighet til å komme med innsigelser både på regnskap/budsjett og annet som fremkommer av innkallingen.

Innkallingen kommer senest fredag 27. mars med muligheter å melde forslag til styret senest den 3. April. Styret jobber forøvrig på spreng med å finne aktuelle kandidater for vervene. Mye er allerede
presentert for valgkommitèen, men vi oppfordrer de som føler seg kallet å melde interesse. Det har i den senere tid vist seg å være mer arbeid enn tidligere antatt samtidig med sykdom i rekkene. Som
leder mener jeg derfor at vi skal kose oss med arrangementet til tirsdagen, deretter konsentrere oss om årsmøtets siste forberedelser.